Pomnik i kwatera poległych w 1939 r.

Zbiorowe mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych w obronie Warszawy w walkach toczonych w okolicach Otwocka. Mogiły znajdują się na terenie cmentarza. Czas dojścia ok. 15 min.