W dniach 10-18 lutego 2018 roku czternaście sióstr z całego Zgromadzenia uczestniczyło w ośmiodniowych rekolekcjach w milczeniu. W ten sposób siostry rozpoczęły przeżywanie Wielkiego Postu.

8 grudnia 2017 roku, dokładnie w 70 rocznicę złożenia pierwszej profesji przez s. Halinę W. uczciłyśmy skromnie ten wielki jubileusz. W Kaplicy domu w Anielinie została odprawiona Msza św., na której zgromadziła sie wspólnota. Siostra Jubilatka odnowiła na niej swoją profesję. Po Mszy św. wszyscy spotkali się jeszcze przy stole.